Granty 2024

Zarząd Powiatu w Oławie również nas docenia!!!

Z radością informujemy, że Fundacja Ranczo Gać otrzymała dotację w wysokości 3 000 zł od Zarządu Powiatu w Oławie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej: wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych powiatu oławskiego.” Dzięki temu wsparciu będziemy mogli jeszcze skuteczniej promować aktywny tryb życia oraz rozwijać potencjał turystyczny i rekreacyjny naszego powiatu.